Představení společnosti.

Společnost NORTECH s.r.o. vznikla v roce 1994 bez přispění cizího kapitálu se záměrem působit jako technicko-inženýrská firma v severomoravském regionu. V současnosti jsou hlavní aktivity firmy zaměřeny na realizaci projektů a dodávek při využití stálých výrobních a montážních subdodavatelů v oblasti Moravy a Slezska. Společnost aplikuje vlastní technické know-how především v oblasti lokálních elektronických řídicích systémů a divadelní techniky a spolupracuje s renomovanými českými a evropskými firmami jak v oblasti inženýringu, tak v oblasti subdodávek s cílem zajistit odběrateli optimální užitné hodnoty zařízení při jejich vysoké provozní spolehlivosti a životnosti. Společnost zajišťuje v plném rozsahu i servis a opravy těchto zařízení.

Předmět podnikání
2020 © Chrom