Politika kvality a EMS.

Základním cílem společnosti NORTECH s.r.o., podnikající v oblasti návrhu, vývoje projektování a dodávek řídících systémů, je maximální spokojenost našich zákazníků s kvalitou námi poskytovaných služeb, jakož i sledování a zlepšování všech činností, které ovlivňují kvalitu životního prostředí, případně zdraví a bezpečnost jejích zaměstnanců.

Strategií společnosti je minimalizovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí a současně plánovitě zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců nejen z odborného hlediska, ale i s ohledem na ochranu životního prostředí.

Proto společnost zavedla, počátkem roku 2017, Politiku kvality a EMS - originál dokumentu zde .

2020 © Chrom